نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


مرکز فناوری اطلاعات


با توجه به نقش اثربخشی راه اندازی نظامهای اطلاعاتی (سیستم های رایانه ای) در تحولات مهم اداری، بهبود روشها، فرایندها وخودکار سازی آنها که می‏تواند تاثیر بسزایی در کوچک سازی دولت داشته باشد و نیز با توجه به توسعه نیازهای اطلاعاتی و اراده مدیران نهاد ریاست جمهوری در ایجاد سریع تحول اداری و بکارگیری فن آوری اطلاعات باعث شد که با شناسایی و تبیین دقیق نیازهای اطلاعاتی و نظام های رایانه ای مورد نیاز کلیه شاخه های تشکیلاتی نهاد و شبکه دولت، برنامه ای مدون جهت طراحی و پیاده سازی سیستم‏ های اطلاعاتی تهیه گردد.
پیاده سازی، عملیاتی کردن، بهره برداری و نگهداری زیرساختها و سامانه ها با توجه به حجم گسترده فعالیتها، حساسیت و جایگاه نهاد نیازمند تشکیلات مقتدر، متخصص، صاحب تجربه ، متعهد و متناسب با شرایط موجود می باشد.
از این رو در راستای تحقق اهداف نهاد ریاست جمهوری، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت با ساختار و رویکردی هدفمند جهت شناسایی نیازهای اطلاعاتی و تأمین سامانه ها و ایجاد نظام‌های رایانه‌ای مورد نیاز نهاد ریاست جمهوری و دولت تشکیل گردیده است. استقرار نظام یکپارچه مدیریت منابع سازمانی و گردش اطلاعات در نهاد و تأمین نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان کلیدی و ایجاد جریان صحیح اطلاعات بین مراکز حاکمیتی و قوای سه‌گانه با نهاد از اولویت ‌های این مرکز است. امنیت، پایداری و استفاده از فناوری ‌های نوین اطلاعات و ارتباطات از ویژگی ‌های این نظام است که زمینه ساز تحقق دولت الکترونیکی خواهد بود. این مرکز معتقد است با توسعه بستر اختصاصی شبکه دولت و دولت الکترونیکی، امکان کمک به تصمیم سازی و نظارت، افزایش بهره وری سازمانی در نهاد ریاست جمهوری و همچنین کاهش زمان تعاملات بین دستگاهی، پاسخگویی و اطلاع رسانی به دستگاه‌ های اجرایی کشور و مردم را فراهم می‌نماید؛ لذا ارائه راهکارهای بهینه، مستمر و یکپارچه جهت پوشش نیازهای ذینفعان و عملیاتی نمودن سرویس‌ های مربوطه، سبب بقاء و رشد این مرکز خواهد شد.

چشم انداز:

می‌خواهیم با زیر ساخت نرم و سخت، پایدار و امن بر اساس استانداردهای قابل قبول جهانی و ملی به سوی دولت الکترونیکی برای تحقق چشم انداز
نهاد ریاست جمهوری گام برداریم.

بیانیه ماموریت:

فراهم کردن بستر یکپارچه و متعامل ارائه خدمات و اطلاعات؛ و فعال سازی و پیوند کلیه افزارها و سیستمهای رایانه ای به صورت همسو و معنادار؛ و ارتقا کیفیت، تنوع اطلاعات و خدمات نهاد، و آسودگی و رضایت مخاطبان به صورت عملیاتی در حوزه نهاد و به صورت راهبردی و کلیدی در کل کشور.

 

سه پروژه مهم مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم شامل موارد زیر است.

توسعه شبکه دولت 

برای آشنایی بیشتر با شبکه دولت روی تصویر کلیک کنید.

 

زیرساخت یکپارچه تعاملات دولت و مردم

برای آشنایی بیشتر با زیرساخت یکپارچه تعاملات دولت و مردم روی تصویر کلیک کنید.

 

دولت همراه

برای آشنایی بیشتر با دولت همراه روی تصویر کلیک کنید.

 

رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت

مهندس عطاء الله ملکی تبار

 

برای مشاهده گزارش عملکرد مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت در دولت یازدهم اینجا را کلیک کنید.