نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران 

چشم انداز

نهاد ریاست جمهوری در جایگاه ستاد عالی رییس جمهور، سازمانی چابک،کارا و اثر بخش است که نقش موثری در ساماندهی اندیشه ها و اطلاعات موجود و پشتیبانی از فعالیت های رییس جمهور دارد و با بهره گیری از نگرش راهبردی و استفاده از نیروهای کارآمد در حوزه های تخصصی مختلف،‌رییس جمهور را در امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت،‌سازماندهی،‌هماهنگی و راهبری دستگاه های اجرایی کشور و ترسیم آینده ای روشن در افق های فرارویاری می رساند.

بیانیه ماموریت

نهاد ریاست جمهوری به عنوان ستاد عالی رییس جمهور عهده دار مسئولیت پشتیبانی، پیگیری و تصمیمسازی اثربخش و بههنگام بر مبنای سیاستهای رییس جمهور بهمنظور اداره امور وظایف محوله رییس جمهور مندرج در قانون اساسی اعم از اجرای قانون اساسی، و برنامهریزی، سیاستگذاری، تصمیمگیری، هماهنگی، نظارت راهبردی، سازماندهی و هدایت دستگاههای اجرایی کشور با به‎کارگیری فناوریهای نوین و نیروی انسانی کارآمد، حرفه ای، انعطافپذیر و جامعنگر و بهرهگیری از صاحبنظران و  خبرگان و خواستههای مردم میباشد.

اهداف کلان

1. ارتقای نقش نهاد در پشتیبانی و تصمیمسازی بههنگام برای اداره امور وظایف رییس جمهور

2. ارتقای کیفیت و میزان تعامل و همکاری نهاد با دستگاه های اجرایی و سایر قوا

3. افزایش کارآیی نظام برنامهریزی و نظام تصمیم‎گیری

4. بهینه سازی و استقرار فرایند نظارت عالی عملکردی و ارتقاء گزارشها

5. بهبود فرایند اطلاع از مطالبات و خواسته های مردمی و پاسخگویی اثربخش به آنها

6. افزایش بهرهوری نهاد

7. بهبود و تجهیز فرایندهای کاری به فناوری روزآمد

8. ارتقای سطح دانش، مهارت و توسعه سرمایه انسانی نهاد

9. استقرار دولت الکترونیک در سطح دولت

 10. افزایش امید، اعتماد عمومی و رشد فضائل اخلاقی

 


دولت دوازدهم

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با ۲۳ میلیون ۵۴۹هزار و ۶۱۶ رای ، به عنوان رییس جمهور منتخب مردم انتخاب شدند. شروع ریاست جمهوری ایشان 96/5/12 می باشد.


دکتر محمود واعظی

متولد: سال ۱۳۳۱

مدرک تحصیلی : دکترای روابط بین‌الملل و همچنین فوقلیسانس مهندسی الکترونیک

سوابق اجرایی محمود واعظی:

  • مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵
  • مشاور وزیر امور خارجه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶
  • مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸
  • معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
  • معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
  • معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۷۸ تا کنون
  • استاد مهمان در مقطع کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی
  • وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم
  • رئیس دفتر رئیس جمهور دکتر حسن روحانی در دولت دوازدهم