نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور


حوزه فعالیت

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور با ساختاری چابک، مبتنی بر دانش و هدف وظیفه هماهنگی، پیگیری، بررسی‌ کارشناسی، پشتیبانی و نظارت تصمیمات معاون اول محترم رییس‌جمهور در حوزه امور اقتصادی و بازرگانی، تولیدی و زیربنایی، علمی، اجتماعی و همکاری های منطقه‌ای کشور در انطباق با راهبردهای اساسی قوه مجریه، اجرای برنامه های دولت در قالب برنامه های مرتبط با سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، طرح های کلیدی و مهم کشور، ‌تنظیم بازار کالاهای اساسی، مصوبات شوراهای عالی، وظایف ذاتی دستگاه های اجرایی، وعده ها و برنامه های که ریاست محترم جمهوری و معاون اول محترم رییس جمهور برای تعالی کشور ارائه نموده‌اند را برعهده دارد.

 

شرح وظایف

این معاونت در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی، تولیدی و زیربنایی،  علمی، اجتماعی و همکاریهای منطقه‌ای به عنوان رکن نظارتی و هماهنگ کننده، فعالیت دارد و ناظر بر اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی در بخش های مذکور می باشد.