نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


مصوبات جلسه 97 شورای معاونین محترم نهاد ریاست جمهوری

مصوبات جلسه 97 شورای معاونین محترم نهاد ریاست جمهوری

تعداد بازدید: 1017
تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 تیر 1395 - 9:24
مصوبات جلسه 97 شورای معاونین محترم نهاد ریاست جمهوری

1- در این جلسه با موضوع جشنواره شهید رجایی شروع شد و با توجه به اینکه متولی جشنواره شهید رجایی در نهاد، حوزه معاونت پشتیبانی و تحول اداری می باشد، مقر گردید برای سال آینده به طور جدی برنامه ریزی و براساس ملاکها  معیارهای عمومی و اختصاصی، الگوهایی را طراحی و مورد اجرا قرار دهد.

2- موضوع لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 نیز مطرح و نسبت به رعایت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و عضویت کارمندان دولت درهیأت مدیره های خارج از کشور نیز یادآوری گردید.

3- درخصوص استفاده از کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی ، برای رونق اقتصاد در سال جاری مقرر گردید اداره کل رفاه، تعاون و بهداشت و مرکز فناوری اطلاعات نهاد، به منظور تشویق و اجرایی شدن آن در حوزه نهاد ریاست جمهوری، مشترکاً و با هماهنگی یکدیگر اقدامات موثری را با هماهنگی با بخشهای مختلف بانکی و بیمه ای صورت دهند.