نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


کارخانه پلیمر پاکت پرند زاهدان و توسعه ناوگان ترابری سیمان زابل با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور افتتاح شد.

افتتاح کارخانه پلیمر پاکت پرند زاهدان و توسعه ناوگان ترابری سیمان زابل

با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور کارخانه پلیمر ماکت پرند زاهدان و توسعه ناوگان ترابری سیمان زابل افتتاح و به بهره برداری رسید.

تعداد بازدید: 1391
تاریخ انتشار : شنبه 11 شهریور 1396 - 13:00
افتتاح کارخانه پلیمر پاکت پرند زاهدان و توسعه ناوگان ترابری سیمان زابل

دکتر محمد نهاوندیان با افتتاح این دو طرح مهم صنعتی و  توسعه ای در زاهدان از بخش های مختلف آن بازدید و با توضیحات مدیر عامل صنایع سیمان زابل و مهندسین کارخانه در جریان محصولات تولید شده قرار گرفت.

کارخانه پلیمر پاکت پرند زاهدان قابلیت تولید سالیانه ۶۰ میلیون کیسه سیمان را دارد و با اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی احداث شده و برای ۱۶۰ نفر بطور مستقیم و ۵۰۰ نفر بطور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است .