نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


مرکز ارتباطات مردمی


حوزه فعالیت

مرکز ارتباطات مردمی اصلی‌ترین متولی مدیریت ارتباطات مردم و رییس جمهور می‌باشد و تلاش نموده تا با ایجاد ارتباط موثر، دوسویه، سریع و روان بین مردم و دولت، زمینه نظارت همگانی مردم را فراهم نماید. اداره کل بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از بازوهای توانمند مرکز، با انجام صحیح و به موقع وظایف و امور محوله، زمینه تحقق بخشی از اهداف و ماموریتهای مرکز را فراهم نموده و با بهره مندی از ابزارهای صحیح بازرسی و داشتن شاخصهای شفاف نظارتی توانسته است نحوه پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استان به موارد مردمی واصله  را رصد نموده و نتایج آن را در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی در حوزه ارتباطات مردمی اعمال نماید و در نهایت در جهت جلب رضایت حداکثری مردم گام بردارد.

در تعالیم تربیتی اسلام، به همه‌‌ی ابعاد وجودی انسان توجه شده است، از اینرو سفر بعنوان غذای روح و نیاز فطری انسان‌ها مورد تاکید قرار گرفته و خداوند متعال به سیر و گردش در روی زمین سفارش می‌کند و انسان های بزرگ همواره در اندیشه دیگرانند و دل در گرو خدمت به مردم می نهند. مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری بعنوان اصلی‏ ترین عامل ارتباط میان مردم و دولت و اداره کل ارتباط مردمی و سفرهای مرکز به عنوان مجری این عامل مهم، در جهت حفظ و نگهداری این ارتباط دوسویه نقش بسزایی دارد.

 

شرح وظایف

تدوین شاخص ومعیار نظارت و بازرسی و ابزار سنجش عملکرد دستگاه ها با اهداف، قوانین و ضوابط 

نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات و دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی رسیدگی به شکایات، درخواستها، پیشنهادها و گزارش ها در دستگاه های اجرایی

بازرسی دوره ای مستمر وموردی درخصوص نحوه عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی

شناسایی گلوگاه های فساد خیز در دستگاه های اجرایی با مشارکت دستگاه های اجرایی و ارایه راهکار به مراجع ذی صلاح

ایجاد وحدت رویه در بازرسی از طریق ابزارهایی همچون برگزاری همایش ها، دوره های آموزشی و ...

معرفی کارکنان و مدیران متخلف به مراجع ذی صلاح و پیگیری اجرایی شدن مجازات های آنها

همکاری در زمینه تدوین و تصویب لوایح و قوانین مرتبط از جمله لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دولت، ضوابط انتخاب و انتصاب بازرسان دستگاه ها

هماهنگی با نهادها و دستگاه های مرتبط در سایر قوا (کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی – دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور) در مورد رسیدگی به شکایت های مردمی از دستگاه های دولتی

نظارت بر حسن پاسخگویی دستگاه ها و ارایه گزارش جامع به مقام مافوق

نظارت بر اجرای برنامه های دیدار مسئولان با مردم

برنامه ریزی و سازماندهی استقرار نظام خود ارزیابی در استان ها و دستگاه ها در پاسخگویی و نظارت بر حسن اجرای آن

هدایت و نظارت بر عملکرد مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد دستگاه ها

اعزام هیات های بازرسی در سفرهای استانی و بهره برداری از گزارشات مردمی و بررسی میدانی تخلفات

نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد استان و دستگاه ها در حوزه ارتباطات مردمی در سفرهای استانی و ارایه گزارش های استحضاری به مقامات

برنامه ریزی، کنترل، ارزیابی و اقدام در مورد وظایف مدیریت و پرسنل

حضور در کلیه برنامه های رییس جمهور محترم در تهران وشهرستانها

 شرکت در سفرهای استانی

نظارت بر کلیه امور مربوط به سامد

پیش بینی راهکارهای مناسب برای دریافت شکایات، درخواستهای مردمی، پیشنهادها، گزارش ها در سفرهای استانی رییس جمهور و سازماندهی و ارجاع آنها به واحدهای مربوط جهت اقدام و راهنمایی لازم

اعزام هیات های مختلف به استان ها به منظور جمع آوری شکایات و درخواستهای مردمی ارایه شده در سفرهای ریاست محترم جمهوری و هیات دولت

هماهنگی در رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی ارائه شده به رییس جمهور و معاون اول در سفرهای استانی وبازدیدها براساس دستورالعمل مربوط

بررسی نامه های تقدیمی در سفرهای استانی به منظور کشف و شناسایی علل و عوامل، ریشه یابی آنها و تهیه گزارش لازم همراه با پیشنهاد و راهکارهای اجرایی و ارایه آنها به مقامات ذی صلاح

 

سایت مرکز ارتباط مردمی: saamad.ir