نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


صندوق نوآوری و شکوفایی


آشنایی با صندوق نوآوری و شکوفایی

مقدمه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و نیز اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات، در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و در همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد و هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این قانون را در اواسط سال ۱۳۹۱ تصویب نمود.

صندوق نوآوری و شکوفایی

مطابق ماده ۵ این قانون در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار، نهادی مالی به نام صندوق نوآوری و شکوفایی در اواخر سال ۱۳۹۱ تاسیس شده است، این صندوق به منظور تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، کاربردی نمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و تکمیل زنجیره ایده/ محصول/بازار از شرکتهای دانش بنیان پشتیبانی و حمایت کرده و خدمات مالی و اعتباری از جمله کمک، تسهیلات و مشارکت برای آنها تامین می نماید.به طور کلی هدف نهایی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد توسعه ای کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه های دانش بنیان و فناوری های برتر می باشد.

شخصیت حقوقی صندوق

صندوق نوآوری و شکوفائی، شخصیت حقوقی مستقل و دارای استقلال استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی است که براساس سیاست ها و مصوبات هیئت امنا و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس هیئت امناء) به مدت نامحدود تشکیل گردیده و بر طبق اساسنامه مصوب هیئت وزیران  و مورد تایید شورای نگهبان، توسط هیئت عامل اداره می‌شود.

ارکان صندوق

صندوق دارای هیئت امنا، هیئت عامل، رییس هیئت عامل (رییس صندوق) و بازرس است. اعضای حقوقی هیئت امناء مرکب از: ریاست محترم جمهوری (رییس هیئت امنا)، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی و رییس بنیاد ملی نخبگان بوده و سه نفر عضو حقیقی با انتخاب رییس‌جمهور در آن حضور دارند. هیئت عامل صندوق نیز مرکب از هفت شخصیت از حوزه های مختلف فناوری است که با حکم رییس هیئت امنا منصوب می‌گردند.

سرمایه صندوق

طبق قانون فوق، سرمایه اولیه صندوق سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است که به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردد. شایان ذکر است که همچون همه بانکها، صندوق با استفاده از سرمایه اولیه، کمکهای دولت، سود تسهیلات و سرمایهگذاریهای خود، ملزم به حفظ سرمایه صندوق است.  طبق قانون دولت و مجلس، پس ازگذشت سه سال از تاًسیس صندوق، هرساله نیم درصد (۵/۰%) از بودجه عمومی کشور را جهت کمک به صندوق اختصاص خواهند داد. علاوه بر آن صندوق می تواند از کمک ها یا سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع آنها، بانکها، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع آنها نیز منابع مالی دریافت نماید.

چشم انداز صندوق

تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم آن در اقتصاد کلان کشور و شکوفا سازی اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران.

کسب جایگاه نخست اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در منطقه

ارزش آفرینی برای جامعه از طریق توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری اقتصاد مبتنی برفناوری و صنایع پیشرفته

اهداف

  • ایجاد زیر ساختها و سیاستگذاری و هدایت مناسب برای کاربردی کردن دانش و تجاری سازی نوآوریها
  • ایجاد، تقویت، گسترش و حمایت از شرکتهای دانشبنیان بخش خصوصی و تعاونی با ارائه پشتیبانی و حمایت مالی
  • ایجاد و توسعه شبکه صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر (VC)
  • مشارکت مستقیم خطرپذیر در طرحها و پروژههای نوآورانه و فناورانه شرکتهای دانشبنیان بخش خصوصی و تعاونی
  • هدایت سرمایه‌های مردمی بانکی و دولتی به سمت فناوری و صنایع پیشرفته
  • مشارکت با سرمایه‌های خطرپذیر خارجی

 

تاریخچه

سال ۱۳۸۹:

در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۶ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در ماده 5 این قانون ذکر شده صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تاسیس شود.

سال ۱۳۹۰:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۰ بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی را تصویب و طی نامه ای در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ توسط معاون محترم اول رئیس جمهورابلاغ گردید.

سال ۱۳۹۱:

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به موجب نامه شماره ۳۰۴۶۷۵۲/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۷ به تأیید شورای محترم  شورای نگهبان قانون اساسی رسید. در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختارعات، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به تصویب رساند.

سال ۱۳۹۲:

شروع ایجاد زیر ساختارهای صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله تهیه ساختار سازمانی، دستورالعملها، ایجاد کمیته اعتباری، تشکیل جلسات شورای معاونین و بررسی طرح های ارائه شده از سوی شرکت ها. در این سال حدود ۲۵ میلیارد تومان از سرمایه آولیه صندوق به آن پرداخت شد و در پایان این سال ۵۵ شرکت دانش بنیان شدند.

سال ۱۳۹۳:

همراستا با افزایش شمار شرکت های دانش بنیان و سیل طرح های ارائه شده به صندوق نوآوری و شکوفایی، تلاشها در خصوص توسعه تیم های کاری صندوق و ارائه خدمات بهتر به متقاضیان صورت پذیرفت. در این سال بالغ بر ۷۰۰ درخواست برای ارزیابی به صندوق نوآوری و شکوفایی ارسال شد و در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان مصوبه برای آنها مقرر گردید.

سال ۱۳۹۴:

در سال ۱۳۹۴ صندوق نوآوری و شکوفایی تاکنون پس از ارزیابی بیش از ۱۲۰۰ طرح، در حدود ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب نموده. علاوه بر آن صندوق نوآوری و شکوفایی با تمرکز بر افزایش تنوع خدمات مورد نیاز برای شرکت های دانش بنیان سعی بر شناسایی نیازمندی های این شرکت ها جهت حمایت هرچه بهتر نموده است. یکی از این اقدامات طراحی ساز و کار سرمایه گذاری خطرپذیر است که در آینده نزدیک شاهد بخشی از ثمرات آن خواهیم بود.


رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفائی 

دکتر بهزاد سلطانی

برای مشاهده گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت یازدهم اینجا را کلیک کنید.

منبع : http://nsfund.ir/fa2/