نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


مرکز ارتباطات دولت و روحانیت


اهم فعالیت و پروژه ها

پیگیری  دستورات ویژه رئیس جمهور در حوزه مسائل اجرایی ، داخلی و بین المللی

برنامه ریزی سفرهای استانی رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید که تاکنون در ۲۰ استان کشور و غرب استان و جنوب تهران انجام گردیده است .

نظارت بر سازمان  - دستگاه ها ی تابعه  حوزه معاونت اجرایی رئیس جمهور از طرف رئیس جمهور محترم

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نمازی

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت و رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت

 

سایت مرکز امور روحانیت: taamol.ir