نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


خلاصه ای از سوابق علمی ،فرهنگی ،سیاسی و اجرایی دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی


شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی در دولت دوازدهم است.

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل/دانشگاه علامه طباطبایی(۱۳۷۷)
 • کارشناسی حقوق قضایی/دانشگاه شهیدبهشتی(۱۳۶۸)
 • دیپلم اقتصاد اجتماعی/دبیرستان سمیه شهرستان خوی(۱۳۶۳)


خلاصه ای از سوابق علمی ،فرهنگی ،سیاسی و اجرایی 

 •  سردفتر اسناد رسمی 1012 تهران
 •  مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری (1381-1384)
 •  سرپرست ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری (1380-1381)
 •  کارشناس ارشد ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری (1377-1380)
 • دبیر آموزش و پرورش منطقه 3 تهران (1370-1374)
 • دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان (از 1378)
 •  عضو هیئت موسس انجمن حمایت از حقوق زنان (از 1378)
 •  مدیر مسئول انتشارات عصر حقوق (1378-1387)
 •  مدیر مسئول انتشارات گنجینه علوم انسانی (از 1378)
 •  عضو و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان
 •  عضو جمعیت زنان مسلمان نواندیش(ایران)
 •  عضو انجمن روزنامه نگاران زن ایران (رزا)
 •  عضو هیئت موسس انجمن دوستی ایران و بلژیک
 •  عضو و نایب رییس کمیته امور زنان خانه احزاب ایران (دوره چهارم)
 • عضو شورای مرکز ی شبکه ارتباطی (شورای) سازمانهای غیردولتی زنان ایران (1384)
 •  همکار پروژه تدوین سیاستهای تحکیم بنیان خانواده در ج.ا.ا (مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 •  مجری پروژه بررسی تطبیقی حقوق کودک در کشور ترکیه و ایران (کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1389)
 •  مجری پروژه بررسی تطبیقی حقوق کودک در کشور ایالات متحده آمریکا و ایران (کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 1389)
 •  مجری پروژه بررسی قانون حقوق و مسئولیتهای زنان در ایران و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (تفاوتها، تشابهات و زمینه های اقدام) ، دفتر سازمان ملل در تهران – 1389
 •  عضو انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (1363-1368)
 •  عضو هسته های تحقیقاتی «خلاءهای قانونی حقوق زن» و «حقوق جنگ» جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (1364-1368)
 •  محقق طرح ارزیابی عملکرد کمیسیونهای امور بانوان در هفته زن و همکاری در تهیه و تدوین بولتنهای داخلی کمیسیونهای امور بانوان / وزارت کشور (1370)
 •  عضو کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان و بررسی معضل خودسوزی زنان / مرکز امور مشارکت زنان
 •  عضو دبیرخانه موقت نفی خشونت علیه زنان (1381-1382)
 •  عضو کمیته حقوقی کنگره «زن دانشگاه فردای بهتر» (1377)
 •  عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی مشارکت سیاسی زنان در کشور های اسلامی (1381)
 •  عضو کمیته اجرایی همایش نکوداشت بین المللی بانوان برگزیده / سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (1382)
 •  عضو کمیته اجرایی کارگاه آموزشی منطقه ای مدیریت فناوری بانوان (1381)
 •  عضو کمیته مدیریتی پروژه مشترک مرکز امور مشارکت زنان و صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) – (1381-1383)
 •  عضو کمیته حقوقی اداره کل امور زنان وزارت کشور (1381-1384)
 •  عضو گروه کاری «بازنگری قانون مدنی» کمیته زنان دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (1380-1382)
 •  عضو کمیته تخصصی توسعه روابط خارجی برنامه چهارم توسعه کشور (1382 )
 •  عضو کارگروه زنان و برنامه چهارم توسعه کشور / مرکز امور مشارکت زنان (1382)
 •  مجری پروژه بررسی تطبیقی اقدامات مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی / جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان
 •  عضو کمیته ملی تدوین گزارش کشوری حقوق کودک / وزارت امور خارجه (1379)
 •  عضو کمیته ملی تدوین گزارش ادواری کنوانسیون رفع تبعیض نژادی / وزارت امور خارجه (1381-1382)
 •  عضو کمیته ملی تدوین گزارش ادواری میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی / وزارت امور خارجه (1381-1382)
 •  همکاری در تدوین اولین گزارش ملی توسعه انسانی ج.ا.ا / سازمان مدیریت و برنامه ریزی(1378)
 •  همکاری در تدوین دومین گزارش ملی توسعه انسانی ج.ا.ا و مجری پروژه گروه کاری زنان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی (1382-1384)
 •  همکاری در تدوین گزارش ملی وضعیت زنان در ج.ا.ا (1378)
 •  همکاری در تدوین گزارش ملی جمعیت و توسعه (10+ICPD) – (1383-1384)
 •  دبیر سرویس فرهنگی فصلنامه ریحانه / مرکز امور مشارکت زنان (1381-1383)
 •  دبیر کمیته ملی آماده سازی اجلاس پکن + 10 (1383)
 •  دبیر کمیته تدوین گزارش ملی وضعیت زنان در ج.ا.ا ده سال بعد از پکن (پکن+10) – (1383)
 •  نماینده مرکز امور مشارکت زنان در کمیته بین الملل شورای فرهنگی اجتماعی زنان (1384)
 •  نماینده مرکز امور مشارکت زنان در کمیته حقوقی و کنسولی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور (1383)
 •  نماینده مرکز امور مشارکت زنان در کمیته اجتماعی شورای عالی جوانان (1383)
 •  نماینده مرکز امور مشارکت زنان در کمیسیون سیاسی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی تدوین سیاستهای کلی نظام در زمینه چالشهای حقوق بشری (1383)
 •  نماینده تام الاختیار مرکز امور مشارکت زنان در کمیته ملی اهداف توسعه هزاره (MDG)-(1384)
 • تدریس و سخنرانی در همایش ها، نشستهای تخصصی، میزگردها، سمینارها، دوره ها و کارگاه های آموشی و ... (قریب 60 مورد)

  آثار

 •  ارائه بالغ بر 80 مقاله و یادداشت در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر، حقوق خانواده، مشارکت سیاسی و ... در روزنامه ها، نشریات، سایتها و انجام مصاحبه های متعدد در آن حوزه ها
 • کتاب کالبد شکافی خشونت علیه زنان (1385)
 •  کتاب بیمها و امیدها (درآمدی بر جایگاه و حقوق زن در قوانین ج.ا.ا) (1387)
 •  کتابچه آموزشی «زنان : پیش به سوی قدرت» (1386)
 •  مشارکت در تألیف کتاب مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی (1385)
 • کتاب موازین بین المللی حقوق زنان (2 جلد) – (در دست چاپ)

 سفرهای خارجی

 •  شرکت در همایش بین المللی «آینده سیاسی زنان در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس» / کویت (1380)
 •  شرکت در سمینار بین المللی «زن سیاست و نقش زنان در توسعه» / قطر (1381)
 •  سفر به کشور اردن به همراه هیئت ایرانی (1380)
 •  شرکت در شصت و سومین اجلاس کمیته رفع تبعیض نژادی (به همرا هیئت ایرانی ) / ژنو (1382)
 •  شرت در اجلاس عالیرتبه بین الدولی منطقه آسیا و اقیانوسیه درخصوص بررسی چگونگی اجرای اسناد پکن و پکن + 5 / بانکوک (1383)
 •  شرکت در اجلاس 49 کمیسیون مقام زن (پکن + 10) / نیویورک (1383)